Kan Hücre Analizi
Ana Sayfa / Kan Hücre Analizi
Kan Hücre Analizi

CANLI KAN KARANLIK ALAN MİKROSKOP ANALİZİ

Kan, plazma denen sarı sıvı bölüm ile hücre elementlerinin süspansiyonundan (alyuvar, akyuvarlar ve kan pulcukları) ibaret olan canlı bir dokudur. Kan,oksijen ve besleyici maddelerin tüm hücrelere ulaşımının sağlanması,birtakım biyokimyasal süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan metabolik artıkların ve atıkların arındırılması,bağışıklık reaksiyonlarının oluşumunda rol alma,bedenin iç bütünlüğünün devamlılığının sağlanması gibi insan açısından hayati önem taşıyan birçok fonksiyonu yerine getirmektedir.

Bedende meydana gelen uzun süreli bir takım dengesizlikleri kaçınılmaz olarak bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu sebepten ötürü,bedenin bir aynası olması açısından bir damla kan alınıp canlı kan analizi olarak gerçekleştirilmek kaydıyla kişilerin sağlık durumlar ve homeostazın bozulmuş olup olması durumunda gelecekteki ortaya çıkabilecek olası riskler hakkında çok önemli bilgileri elde edilebilir.

CANLI KANDAMLASI ÖRNEĞİNİN MİKROSKOBİK ANALİZİ

1-Canlı, fiks edilmemiş ve boyanmamış kan örneğinin mikroskop ile teknik açıdan incelenmesi metodu çok eski bir tarihlere uzanan bir tarihsel gelişimi vardır.1901 yılından sonra leus(sifilis) bu metotla diyagnostik  açıdan incelenmiş ve analiz edilen kanda spiroketlerin varlığı tespit edilmiştir.Vücudun metabolik dengesinin tespitini mümkün kılan ve beslenmenin doğru olup olmadığına dair dolaylı yoldan bilgi veren bu diyagnostik metoda ilgi son 30 yılda oldukça artmıştır.

2-İlgili metot, bir damla kanın mikroskobik açıdan incelenmesine dayanmaktadır. Kan içerisinde bulunan bir takım hücrelerin ve kan içeriğinin inceleme/analiz  sırasında canlı olması gerektiğinden, bu incelemenin örnek alındığından en geç 20 dk  içerisinde gerçekleştirilmesi  gerekmektedir.Bundan dolayı örnek kurumaya karşı korunabilirse kan “canlı” kalacak ve geleneksel analitik metotlar sayesinde diğer metotlarla görülemeyen bir takım hücreler ve organizmalar canlı olarak gözlenecek ve kan plazmasını incelememiz mümkün olacaktır.Karanlık alan tekniği sayesinde örneğin projeksiyonu ayrıntılı bir biçimde ve yüksek çözünürlükte gerçekleştirebilmektedir.

Kan örneğinin görüntüsünü mikroskoptan bilgisayar monitörüne aktarılması, mikro kamera aracılığıyla yapılmaktadır. Bu sayede analitik analiz yapan kişinin yanı sıra kan örneği incelenen kişide kendi kanını görebilme imkânına sahip olur.

Kan, iç organlarımızda meydana Helen ve normal şartlar altında farkında olmadığımız bir takım metabolik olayları görmemiz açısından mükemmel bir fırsattır. Bu durum şimdiye kadar bilinmeyen ve sır olarak kabul edilen “mikrokozmolojik” dünyanın sırlarını bize açmasına benzer.Görsel etki,bir takım süreç ve dengesizliklerin sözlerle ifade edilmesinden çok daha etkili bir yöntemdir.Analize konu olan kişilerin sağlık ve beslenme alışkanlıkları ve hayat tarzlarının değiştirilmesinin sağlıkları üzerindeki etkisi ile ilgili önerilerde bulunmak çok önem arz eder.

GÖRSELLİĞİN GÜCÜ

Bağışıklık sisteminin zayıflaması, vitamin ve mineral ve protein eksikliğine serbest radikallerin metabolik etkileri sonucunda meydana gelen zayıflık, güçsüzlük ve halsizlik, karaciğer ve dalak bozuklukları-geleneksel  diyagnostik metotlardan aylar ve yıllar öncesinden tespit edilebilir bundan dolayı, kanı incelenen kişinin şu ana kadar alışılagelen hayat tarzı ve beslenme alışkanlıkları konusunda bir takım değişikliklerin yapılmasına yönelik yönlendirilmesi ve her şeyden önce uygun besin destek ürünlerinin tüketilmesi yönelik bilgilendirilmesi gerekir. Bu şekilde, sağlığımızı tehdit eden bir takım hastalık durumlarının ortaya çıkması riski önemli ölçüde azaltılacaktır. Canlı kan damla analizi birkaç hafta veya birkaç ayda bir tekrarlanması gereken bir prosüdürdür. İlgili analiz sonuçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, ortaya çıkabilecek bir takım sağlık sorunlarının gözlemlenebilmesi ve gerekli müdahalelere olanak sağlar. Bir takım pozitif etkiler ise sağlık profesyonellerinin önerilerine uyduğumuz takdirde ve yaşam tarzımızı değiştirmeye başladığımızda ortaya çıkacaktır.

ARAŞTIRMA İÇİN NE ŞEKİLDE HAZIRLANMALIDIR?

Analiz yapılmadan önce en az 6 ila 12 saat boyunca herhangi bir şeyin yenmemesi ve bol miktarda kaliteli su içilmesi tavsiye edilir.(kahve, çay veya tatlı içecekler veya klorlu su içilmemelidir.)

CANLI KANDAMLASININ ANALİZİ AŞAĞIDAKİLERİ SAĞLAMAKTADIR

Alyuvarların (eritrositler)şekli, büyüklüğü ve karşılıklı ilişkisi hakkında bilgi vermektedir,

*Kan gruplarıyla uyumlu beslenme alışkanlığı olmayan kişilerde fark edilebilen eritrositlerin agregasyonuna (gruplanması)sıkça rastlanmaktadır.(lektinin aglutine edici etkisi)

*İnceleme yapılan kişinin verilen önerilere uyması ve besin alışkanlığını önerilen şekilde değiştirilmesi ve suplementleri (ek gıdaları) kullanması durumunda bir sonraki analizlerde olumlu değişim rahatlıkla gözlemlenebilir.

ALYUVARLARIN ŞEKLİ, BÜYÜKLÜĞÜ VE KARŞILIKLI İLİŞKİLERİ (GRANÜLOSİT, LİMFOSİT, MONOSİT)

Kan hücrelerinin olası bozukluğu (alyuvarlar veya akyuvarlar trombositler)

Antioksidan kullanımının gerekliliğini işaret eden serbest radikallerin etkisiFolik asit, vitamin B12 veya demir eksikliğiZayıf kan dolaşımından ötürü vücudun yeterli miktarda oksijen almamasıKan plazmasının durumuna ilişkin bilgi vermektedir (kanın sıvı kısmı)

Sindirilmemiş protein veya yağların mevcudiyeti
Çeşitli mikroorganizmaların gözlemlenebilmesi (bakteri, mantar, parazitler)
İdrar veya kolestrol kristalleri gibi kristallerin mevcudiyetinin tespit edilmesi
Aterom plağının kan içerisindeki gözlemlenebilmesini mümkün kılar. Bu şekilde organların ateroskleroz sürecine dolaylı bir şekilde dikkat çekmektedir. (besin alışkanlığını uygun bir şekilde değiştirilmesinin ve suplementasyonunu kullanılmasının endikasyonu)
Fiblin liflerini keşfedilmektedir. (kan pıhtılaşmasında etkili olan kan proteinleri) – bu durum trombembolik sorunların sonucu olarak tromblerin oluşması riskinin arttığını göstermektedir. (kalp enfraktı); kanın yoğunluğunu azaltan preparatlarla suplementasyonunu gerekliliği (örneğin; sarımsak, vitamin E, omega-3 mk, ginkgo biloba)
Karanlık alanda mikroskobik analiz tekniği kandaki ağır metal yükünün durumunda görmemize yardımcı olur. (örneğin; kadmiyum, stronsiyum, kurşun ve benzeri)

CANLI KANDAMLASININ ANALİZİ İLE AŞAĞIDAKİLER TESPİT EDİLEMEZ

Kan grupları – bu işlem karmaşık serolojik inceleme gerektirmektedir.
Kan Ph değeri (asit baz< dengesi
Kandaki şeker oranı (glikimya)

CANLI KANDAMLASININ ANALİZİ, GELENEKSEL ANALİTİK METOTLARDAN FARKLIDIR ÇÜNKÜ;

Boya kullanılmamaktadır.
Kanın bir bölümünün değil kanın bütün bölümü değerlendirilmektedir.
Mikroskobik inceleme çok büyülterek ve karanlık alanda yapılmaktadır. Bu sayede incelenen kan örneğinde serbest hareket edilen hücrelerin özelliklerini görmek mümkündür.

Dr Bahar Kahraman Facebook Dr Bahar Kahraman Twitter Dr Bahar Kahraman Google Plus Dr Bahar Kahraman Youtube
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Selin Sitesi D Blok Kat 3 D:6 Nilüfer / BURSA